HOTTON HOTEL

PROJEKT UNII EUROPEJSKIEJ

X

Element strony tymczasowo nie jest dostępny.

Przepraszamy za chwilową niedogodność. Zapraszamy do kontaktu z działem
Marketing:

(+48) 58 760 58 87

marketing@hotton.pl

...lub Sprzedaż:

(+48) 58 760 58 87

marketing@hotton.pl

DOFINANSOWANIE UNII EUROPEJSKIEJ

Miło nam poinformować, że Hotton Hotel Sp. z o.o. uzyskał dotację unijną w ramach projektu grantowego Impuls – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego

„Wprowadzenie alternatywnych źródeł energii – zakup i instalacja paneli fotowoltaicznych oraz zakup nowych telewizorów i monitorów do hotelu”
Celem projektu jest wprowadzenie alternatywnych źródeł energii oraz poprawa jakości usług hotelu

Wartość Projektu i źródła dofinansowania
Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 227 394,50 PLN, w tym: dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej 159 176,15 PLN i stanowiącej nie więcej niż 70% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19